Informasi Harga Motor Suzuki Baru Bekas Agustus 2012 Terlengkap Terkini


DAFTAR HARGA MOTOR SUZUKI BARU TERKINI BULAN Agustus 2012 TERLENGKAP
 • Suzuki Hayate 125: Rp 14.300.000
 • Suzuki Satria FU 150: Rp 18.450.000
 • Suzuki Shogun Axello 125: Rp 13.700.000
 • Suzuki Shogun Axello 125 NR: Rp 14.900.000
 • Suzuki Shogun Axello 125 NR SR: Rp 16.175.000
 • Suzuki Shogun Axello 125 RR: Rp 14.500.000
 • Suzuki Shogun Axello 125 SP: Rp 14.700.000
 • Suzuki Sky Wave CW: Rp 14.100.000
 • Suzuki Sky Wave NR: Rp 14.300.000
 • Suzuki Sky Wave NR SR: Rp 14.500.000
 • Suzuki Skydrive CW: Rp 13.000.000
 • Suzuki Skydrive Racing: Rp 13.300.000
 • Suzuki Smash CW: Rp 12.550.000
 • Suzuki Smash CW NR: Rp 12.850.000
 • Suzuki Smash DB: Rp 11.950.000
 • Suzuki Spin 125 CW: Rp 12.525.000
 • Suzuki Spin 125 CW NR: Rp 12.825.000
 • Suzuki Spin 125 S: Rp 11.825.000
 • Suzuki Spin Daytona: Rp 12.850.000
 • Suzuki Thunder 125: Rp 15.450.000
 • Suzuki Titan FW 115 D: Rp 10.800.000
 • Suzuki Titan FW 115 FD DB: Rp 11.900.000
 • Suzuki Titan FW 115 SC CW: Rp 12.975.000

DAFTAR HARGA MOTOR SUZUKI BEKAS (SECOND) TERKINI BULAN Agustus 2012 TERLENGKAP
 • Suzuki Satria FU 2005: Rp 9.200.000
 • Suzuki Satria FU 2006: Rp 10.200.000
 • Suzuki Satria FU 2007: Rp 11.500.000
 • Suzuki Satria FU 2008: Rp 11.900.000
 • Suzuki Satria FU 2009: Rp 13.300.000
 • Suzuki Satria FU 2010: Rp 14.500.000
 • Suzuki Satria FU 2011: Rp 15.500.000
 • Suzuki Satria HIU 2002: Rp 3.000.000
 • Suzuki Satria HIU 2003: Rp 3.500.000
 • Suzuki Satria HIU 2004: Rp 4.000.000
 • Suzuki Satria HIU 2005: Rp 4.500.000
 • Suzuki Shogun 110 2001: Rp 2.600.000
 • Suzuki Shogun 110 2002: Rp 2.700.000
 • Suzuki Shogun 110 2003: Rp 2.900.000
 • Suzuki Shogun 110 2004: Rp 3.300.000
 • Suzuki Shogun 125 2004: Rp 4.000.000
 • Suzuki Shogun 125 2005: Rp 4.900.000
 • Suzuki Shogun 125 2006: Rp 5.400.000
 • Suzuki Shogun 125 2007: Rp 6.800.000
 • Suzuki Shogun 125 2008: Rp 7.500.000
 • Suzuki Shogun 125 2009: Rp 8.500.000
 • Suzuki Shogun 125 SP 2005: Rp 5.300.000
 • Suzuki Shogun 125 SP 2006: Rp 5.800.000
 • Suzuki Shogun 125 SP 2007: Rp 7.200.000
 • Suzuki Shogun 125 SP 2008: Rp 7.900.000
 • Suzuki Shogun 125 SP 2009: Rp 8.800.000
 • Suzuki Sky Drive CW 2008: Rp 6.000.000
 • Suzuki Sky Drive CW 2009: Rp 6.800.000
 • Suzuki Sky Drive CW 2010: Rp 7.500.000
 • Suzuki Sky Drive CW 2011: Rp 8.200.000
 • Suzuki Sky Wave CW 2008: Rp 6.500.000
 • Suzuki Sky Wave CW 2009: Rp 7.700.000
 • Suzuki Sky Wave CW 2010: Rp 8.800.000
 • Suzuki Smash 2003: Rp 2.600.000
 • Suzuki Smash 2004: Rp 2.750.000
 • Suzuki Smash 2005: Rp 2.900.000
 • Suzuki Smash 2006: Rp 3.300.000
 • Suzuki Smash 2007: Rp 3.900.000
 • Suzuki Smash DB 2003: Rp 2.800.000
 • Suzuki Smash DB 2004: Rp 3.300.000
 • Suzuki Smash DB 2005: Rp 4.200.000
 • Suzuki Smash R 2004: Rp 2.700.000
 • Suzuki Smash R 2005: Rp 3.200.000
 • Suzuki Spin 2007: Rp 4.300.000
 • Suzuki Spin 2008: Rp 4.700.000
 • Suzuki Spin 2009: Rp 5.100.000
 • Suzuki Thunder 125 2005: Rp 5.500.000
 • Suzuki Thunder 125 2006: Rp 6.300.000
 • Suzuki Thunder 125 2007: Rp 7.500.000
 • Suzuki Thunder 125 2008: Rp 8.500.000
 • Suzuki Thunder 125 2009: Rp 9.500.000
Powered by Blogger.